Recensioner av En eller annan väg

En eller annan väg av Sara Paborn

”Styrkan i En eller annan väg är den inre resan hos systrarna och i beskrivningen av hur maktrelationen mellan dem sakta förskjuts ju längre bort från hemmet de kommer. För lillasyster Frida blir också resan vägen till självständighet. Både mot vuxenlivet, men också mot att kunna frigöra sig från systerns skugga och bli en egen person. Jag skulle vilja sätta En eller annan väg i händerna på små och stora tonåringar, på små och stora vuxna, ja i händerna på alla som tycker att de fastnat i en roll i familjen.”

Borås Tidning

”När Sara Paborn debuterade med romanen Släktfeber blev kritikerna förbryllade. Hennes språk, en galghumoristisk prosa med mörka stråk, förvirrade. De känsligt återgivna berättelserna om skavande familjeband likaså. Vad var detta? Feelgood eller existentiellt familjedrama? Och där, vid korsvägen mellan två diametralt olika genrer, står hon kvar tre romaner senare. Lika skarpsynt, lika halsbrytande rolig, lika oförutsägbar, men framförallt lika bra.”

Vi Läser

”Sara Paborn har visat det i tidigare romaner, och hon gör det också här, att hon är i besittning av naturlig humor. Hon lider alltså inte av ambitionen att skriva humoristiskt, sådana ambitioner blir oftast påfrestande. Humorn finns där redan som en ledande och självklar komponent i hennes språk och fantasi. Det är mycket sympatiskt, och gör också att En eller annan väg håller ihop som helhet. Visserligen balanserar hon hela tiden på gränsen till det alltför lättviktiga och flyhänta, men Sara Paborn hamnar alltid på rätt sida gränsen. Det är i förmågan att fånga tillvarons essens i dess mer dråpliga detaljer, som kvaliteten i Sara Paborns berättande ligger.”

Aftonbladet

”I balansen mellan det dråpliga och det varsamt visualiserande visar Sara Paborn en stramt formell behärskning samtidigt som berättelsen utvecklar sin egen logik. I den brytningen ger hon ett inkännande porträtt av en ung flicka som vågar följa sin egen ingivelse.”

Helsingborgs Dagblad

Copyright © 2020 Sara Paborn